Συνεισφορά στην Κοινωνία

Η Forthnet σχεδιάζει σε σταθερή βάση, αλλά και σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανισμούς, προγράμματα ενίσχυσης διαφόρων κοινωνικών πυλώνων, με έμφαση στα «Παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη» , στον «Αθλητισμό» και στον «Πολιτισμό».

Το πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας υλοποιείται υπό το brand «Νova».