Επεκτείνετε τη γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών σας και διευκολύνετε την επικοινωνία των πελατών σας

Nova 800 Free Phone
Nova 800 Free Phone

Επεκτείνετε τη γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών σας και διευκολύνετε την επικοινωνία των πελατών σας

Corporate Λύσεις
Τηλεφωνίας ΙΝ

Με την υπηρεσία Nova 800 FreePhone μπορείτε να παρέχετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα να σας καλούν χωρίς χρέωση από όλη την Ελλάδα προς ένα μοναδικό αριθμό της σειράς 800.

Nova 800 FreePhone

Προσφέρετε τη δυνατότητα στους πελάτες σας να σας καλούν δωρεάν.

Coorporate Λύσεις (Free Phone)

Corporate Λύσεις
Τηλεφωνίας ΙΝ

Τηλεφωνικοί αριθμοί της μορφής 800 100 ΧΧΧΧ
  • Βελτίωση της σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών ή συνεργατών της, προσφέροντας τους τη δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών και ενίσχυση του brand. 
  • Επέκταση της γεωγραφικής περιοχής δραστηριότητας μιας επιχείρησης και παραγωγή νέων τρόπων εισροής εισοδήματος, οδηγώντας σε αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς.
  • Δυνατότητα διαφορετικής δρομολόγησης ανάλογα τη γεωγραφική περιοχή από την οποία εκκινεί η τηλεφωνική κλήση
  • On-line παρακολούθηση της ανάλυσης και των χρεώσεων εισερχομένων κλήσεων.