Επεκτείνετε τη γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών σας και διευκολύνετε την επικοινωνία των πελατών σας

Nova 801 One Phone
Nova 801 One Phone

Επεκτείνετε τη γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών σας και διευκολύνετε την επικοινωνία των πελατών σας

ΙΝ υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Με την υπηρεσία Nova 801 FreePhone μπορείτε να παρέχετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα να σας καλούν με αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα προς ένα μοναδικό αριθμό της σειράς 801.

Nova 801 OnePhone

Κλήσεις με αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα.

Coorporate Λύσεις(OnePhone)

ΙΝ υπηρεσίες Τηλεφωνίας
Τηλεφωνικοί αριθμοί της μορφής 801 100 ΧΧΧΧ
  • Βελτίωση της σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών ή συνεργατών της, προσφέροντας τους τη δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών και ενίσχυση του brand.
  • Επέκταση της γεωγραφικής περιοχής δραστηριότητας μιας επιχείρησης και παραγωγή νέων τρόπων εισροής εισοδήματος, οδηγώντας σε αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς. 
  • Δυνατότητα διαφορετικής δρομολόγησης ανάλογα τη γεωγραφική περιοχή από την οποία εκκινεί η τηλεφωνική κλήση 
  • On-line παρακολούθηση της ανάλυσης και των χρεώσεων εισερχομένων κλήσεων.