Συνεισφορά στην Κοινωνία

Η Forthnet, σχεδιάζει σε σταθερή βάση αλλά και σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανισμούς, προγράμματα ενίσχυσης διαφόρων κοινωνικών πυλώνων, με έμφαση στα «Παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη» και στον «Αθλητισμό».

Το πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας υλοποιείται υπό το brand «Νova».