Πιστοποιήσεις ISO

Η Forthnet εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για το εξής πεδίο εφαρμογής:

 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου για Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης, για παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Internet, Data Connectivity, Μισθωμένων Γραμμών και Σταθερή Τηλεφωνία
 • Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου για Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης
 • Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Παροχή, Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Υπηρεσιών Data Center
 • Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Συντήρηση Λογισμικού Παρακολούθησης Δικτύου, Διαχείρισης Λειτουργιών Δικτύου και Συστημάτων Χρέωσης
 • Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

 Η αρχική πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2003 από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV Hellas (μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD Group)

Η εταιρία παρέχει υπηρεσίες Στέγασης και Φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Data Center Hosting services) και Περιορισμένης Υποστήριξης Πρώτου Επιπέδου (hands and eye support) σε πελάτες της, τις οποίες πιστοποίησε σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 τον Φεβρουάριο του 2017.

Η υπηρεσία που πιστοποιήθηκε περιλαμβάνει:

 • Φυσική εγκατάσταση συστημάτων
 • Φιλοξενία των συστημάτων σε προστατευτικό κλωβό
 • Υποδομές ελέγχου φυσικής πρόσβασης (24x7x365 εποπτεία, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύστημα ελέγχου Φυσικής πρόσβασης, κ.λπ) και περιβαλλοντολογικής προστασίας (πυροπροστασία, κλιματισμός, υγρανίχνευση, κ.λπ.)
 • Υποδομές αδιάλειπτης παροχής ρεύματος
 • Τεχνική Υποστήριξη πρώτου επιπέδου (hands and eye support)
 • Διαχείριση των αιτημάτων των πελατών

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη σχετικά με το επίπεδο δέσμευσης της εταιρίας στην ασφάλεια των εν λόγω υπηρεσιών.