• Δεν χτυπάει το τηλέφωνο (δεν έχει κουδουνισμό)
  • Ελέγξτε αν  το volume της συσκευής είναι στο high.
    
  • Αν δεν υπάρχει επίλυση συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική πρίζα του σπιτιού (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
    
  • Αν υπάρχει δυνατότητα δοκιμάστε με άλλη τηλεφωνική συσκευή.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε  με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38070
 • Πρόβλημα με ειδικό εξοπλισμό (συναγερμός, μηχάνημα πιστωτικών καρτών)
  • Αν είστε νέος πελάτης βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί φίλτρο στον εξοπλισμό και ότι έχει ελεγχθεί η σωστή λειτουργία από τον τεχνικό που το εγκατέστησε.
    
  • Αν το πρόβλημα εξακολουθεί επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας, ώστε να σας δοθούν τα τηλέφωνα που καλεί ο εξοπλισμός και εφόσον αφορούν κέντρο λήψης σημάτων, επικοινωνήστε με το 13731.
    
  • Αν είστε υφιστάμενος συνδρομητής θα πρέπει αρχικά να ελεγχθεί το φίλτρο και στην συνέχεια να επιβεβαιώσει ο τεχνικός που εγκατέστησε τον εξοπλισμό ότι λειτουργεί και είναι σωστά τοποθετημένος.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση  επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38066
 • Δεν έχω αναγνώριση κλήσεων
  • Δοκιμάστε να κλείσετε το router και ελέγξτε αν λειτουργεί η αναγνώριση. Αν το πρόβλημα αποκατασταθεί προβείτε σε αντικατάσταση του φίλτρου ή του διαχωριστή (splitter)
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε μία επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευή σας από το ρεύμα εφόσον είναι ασύρματη, ειδάλλως προβείτε σε αντικατάσταση των μπαταριών της ενσύρματης συσκευής.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731
  38071
 • Δεν δέχομαι κλήσεις από συγκεκριμένο αριθμό/ους του εξωτερικού
  • Ελέγξτε αν η τηλεφωνική συσκευή σας έχει επιλογή επιλεκτικής απόρριψης κλήσεων, εναλλακτικά δοκιμάστε με άλλη αποσυνδέοντας την πρώτη από την τηλεφωνική πρίζα
    
  • Αν οι συσκευές στο σπίτι είναι πάνω από μία θα πρέπει να ελέγξετε διαδοχικά με την κάθε μία ξεχωριστά, αποσυνδέοντας τις υπόλοιπες από τις τηλεφωνικές πρίζες
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει θα πρέπει να ελεγχθεί από τον πάροχο του εξωτερικού καθώς είναι υπεύθυνος για την σωστή δρομολόγηση των κλήσεων προς Ελλάδα
  38068
 • Πρόβλημα στη λειτουργία fax
  • Ελέγξτε αν στο fax έχει τοποθετηθεί φίλτρο ή διαχωριστής (splitter).
   Αν όχι θα πρέπει να τοποθετήσετε (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το fax είναι συνδεδεμένο σε δεύτερη γραμμή πάνω στο router).

    
  • Εάν εξακολουθεί το πρόβλημα μειώστε την ταχύτητα του fax από 11900 σε 9600/5700 διαδοχικά.
    
  • Επιβεβαιώστε ότι είναι απενεργοποιημένο το Error Correction.
    
  • Αν δεν υπάρχει επίλυση  προσθέστε παύσεις ανάμεσα στους αριθμούς πληκτρολογώντας κόμμα ή τελεία (πχ 211,22,44,77)
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38065
 • Πρόγραμμα χωρίς ήχο (Απώλεια ήχου)
  1. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα
  2. Δοκιμάστε με ένα άλλο HDMI καλώδιο και αν είναι εφικτό και σε άλλη θύρα HDMI της τηλεόρασης σας
  3. Αποσυνδέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα και επανασυνδέστε τον
  4. Προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ
   Πληκτρολογείτε το
   Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) και ΟΚ
  5. Αν μετά από τις παραπάνω ενέργειες το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831 
  4771
 • Δεν έχω τηλέφωνο (καθόλου σήμα)
  • Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του χώρου σας (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε δοκιμή με μια άλλη τηλεφωνική συσκευή, αν δεν έχετε διαθέσιμη δοκιμάστε να αλλάξετε το τηλεφωνικό καλώδιο.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38073