• Ψηφιακές Ευκολίες Σταθερής Τηλεφωνίας

  Δωρεάν Βασικό πακέτο ψηφιακών ευκολιών: Αναγνώριση, Αναμονή, Εκτροπή, Επιλεκτική Απόκρυψη
  Δωρεάν Επιπλέον πακέτο ψηφιακών ευκολιών: Τριμερής συνομιλία, Αυτόματη κλήση, Συντετμημένη κλήση, Υπηρεσία “Μην ενοχλείτε”, Υπηρεσία απόρριψης κλήσεων με απόκρυψη, Φραγή εξερχομένων κλήσεων


  Σημείωση: Για λόγους προστασίας υπερβολικών χρεώσεων, δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα να οριστεί από τον χρήστη μέσω ψηφιακής ευκολίας η προώθηση κλήσεων σε προορισμούς εξωτερικού και προς αριθμούς πρόσθετης χρέωσης 90. Αν ο συνδρομητής επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί η προώθηση κλήσεων προς τους παραπάνω προορισμούς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο 13832.


  Στις TDM γραμμές υποστηρίζονται κανονικά όλες οι ψηφιακές ευκολίες.


  Για την Δεύτερη Τηλεφωνική Γραμμή ισχύουν οι παρακάτω διαφοροποιήσεις:
  •    δεν υποστηρίζεται ο έλεγχος κατάστασης των ψηφιακών ευκολιών: Άμεση Εκτροπή Κλήσης, Έμμεση Εκτροπή Κλήσης όταν δεν απαντά και όταν είναι κατειλημμένο, Υπηρεσία «Μην Ενοχλείτε» και Υπηρεσία Απόρριψης Κλήσεων με απόκρυψη
  •    στην αναμονή κλήσης δεν ακούγονται τα σχετικά μηνύματα επιβεβαίωσης μετά από κάθε χειρισμό
  •    στην υπηρεσία φραγής εξερχομένων κλήσεων δεν υποστηρίζεται ο διαχωρισμός μεταξύ αστικών και υπεραστικών κλήσεων
  •    για την πραγματοποίηση αλλαγής PIN ο συνδρομητής θα πρέπει να εισάγει το νέο PIN 2 φορές
  •    η αυτόματη κλήση ΔΕΝ υποστηρίζεται στο σύνολό της
  •    στην υπηρεσία Συντετμημένης Κλήσης δεν υποστηρίζεται η διαγραφή μιας μνήμης αλλά είναι δυνατή η ανανέωσή της με νέο αριθμό, στην εντολή ενεργοποίησής της λείπει το διαχωριστικό (*) μεταξύ θέσης μνήμης και προορισμού και οι θέσεις μνήμης από 10 (0-9) είναι 8 (2-9)

   

   

  Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.
  Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.
  4785
 • Πως μπορώ να ενεργοποιήσω τη μόνιμη απόκρυψη αριθμού;

  Με την ενεργοποίηση μόνιμης απόκρυψης δεν εμφανίζεται ο αριθμός σας όταν πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις.

  Η ενεργοποίηση όπως και η απενεργοποίηση πραγματοποιείται με σχετική αίτηση μεταβολής στοιχείων, που θα πρέπει να κάνετε είτε σε κατάστημα NOVA, είτε καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών (13832)

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου (αν απευθυνθεί στο κατάστημα άλλος εκτός του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη καθώς και το δελτίο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου)

  • ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρίας

  • Σφραγίδα εταιρίας

  4789
 • Πως μπορώ να ελέγχω το περιεχόμενο που παρακολουθεί η οικογένειά μου;

  Η Nova σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το περιεχόμενο που παρακολουθεί η οικογένεια σας!

  Ο Γονικός Έλεγχος σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε την πρόσβαση στην τηλεθέαση και να το ξεκλειδώνετε όποτε εσείς θέλετε με το προσωπικό σας pin*

  Για τη διαδικασία κλειδώματος θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  Από το τηλεχειριστήριο της Nova πατάτε το κουμπί Menu->Ρυθμίσεις-> Γονικός έλεγχος.

  Έπειτα έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στις κατηγορίες

  «κατηγορία κλειδώματος» για να κλειδώνετε το πρόγραμμα ανάλογα με το σήμα καταλληλότητας **

  «Κλείδωμα καναλιών» που σας επιτρέπει να κάνετε πλήρες κλείδωμα του καναλιού που θεωρείτε εσείς ακατάλληλο

  «Αλλαγή κωδικού pin» : μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό pin Σε περίπτωση που εισάγετε λάθος το pin  3 φορές θα χρειαστεί να καλέσετε στο 13731 προκειμένου να επαναφέρουμε τον κωδικό στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 1234*.

  ** Σήματα καταλληλότητας

  4762
 • Προσωπικά μηνύματα στην οθόνη της τηλεόρασης

  Μέσω του Nova ψηφιακού δορυφορικού αποκωδικοποιητή σας μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα, που σας κρατούν σε συνεχή επαφή με τη Nova, προσφέροντάς σας χρήσιμες πληροφορίες ώστε να μη χάνετε τίποτα από το συναρπαστικό πρόγραμμά της.

  Όταν βρίσκεστε στο περιβάλλον της Nova και υπάρχει κάποιο μήνυμα που δεν έχει διαβαστεί, εμφανίζεται ένα φακελάκι επάνω δεξιά στην οθόνη της τηλεόρασης. Για να μπορέσετε να διαβάσετε ένα προσωπικό μήνυμα θα χρειαστεί να πατήσετε από το τηλεχειριστήριο της Nova το κουμπί Menu -> Μηνύματα. Aφού διαβάσετε το μήνυμα πατώντας το κουμπί «ΟΚ» μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα ώστε να μην εμφανίζεται το φακελάκι στην οθόνη της τηλεόρασης

  4764