Τηλεφωνία
Απεριόριστη τηλεφωνία προς όλα τα εθνικά σταθερά (αστικά και υπεραστικά)
  • 2 κανάλια φωνής με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 8
  • 2 τηλεφωνικοί αριθμοί με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10
  • Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις
  • Κινητά με πολύ χαμηλή χρέωση