Τηλεφωνία για επιχειρήσεις TDM ή IP

Nova My Link
Nova My Link

Τηλεφωνία για επιχειρήσεις TDM ή IP

Nova My Link

Καλύπτει την ανάγκη εταιριών και οργανισμών για πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές, από 10 έως μερικές χιλιάδες, με μεγάλο όγκο εισερχόμενης και εξερχόμενης τηλεφωνικής κίνησης μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων και πρωτοκόλλων TDM ή IP.

Nova My Link PRI/ SIP

Πρόσβαση σε κανάλια φωνής μέσω IP ή TDM πρωτοκόλλου επικοινωνίας

Nova My Link

Nova My Link
Υπηρεσίες φωνής για Τηλεφωνικά Κέντρα
  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, με χρέωση ανά δευτερόλεπτο και χωρίς ελάχιστη χρέωση προς όλους τους εθνικούς και διεθνείς προορισμούς.
  • Δυνατότητα παροχής πακέτων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας προς εθνικά σταθερά και κινητά.
  • Πλήρης αποδέσμευση από πάγια τηλεφωνίας άλλων παρόχων. 
  • Εύκολη επεκτασιμότητα της υπηρεσίας σε παρεχόμενα κανάλια φωνής, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.
  • 24x7 Εποπτεία & Εξειδικευμένη Τεχνική Υποστήριξη VIP εταιρικών πελατών (Platinum Support).