Πρόσβαση στο internet μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων με υψηλή διαθεσιμότητα!

Nova Internet Leased Line
Nova Internet Leased Line

Πρόσβαση στο internet μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων με υψηλή διαθεσιμότητα!

Internet για επιχειρήσεις

Ιδανική λύση για εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν πρόσβαση στο internet με εγγυημένες συμμετρικές ταχύτητες έως και 10Gbps, 24x7 support και εγγυημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

 

 

 

Nova Internet Leased Line

Συμμετρική και εγγυημένη πρόσβαση στο Internet για επιχειρήσεις

Internet Leased Line

Internet για επιχειρήσεις

Internet and Managed CPE
  • Πρόσβαση στο internet μέσω μισθωμένου, συμμετρικού κυκλώματος και εξοπλισμού (fully managed service). 
  • Εγγυημένη ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως διαθεσιμότητα, Round Trip Delay και Packet Loss με παροχή SLA. 
  • Δυνατότητα παροχής backup κυκλωμάτων εναλλακτικών οδεύσεων ή φυσικών μέσων για επιπλέον redundancy.