Διασύνδεση Layer 2 μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων μεταξύ σημείων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Nova Leased Line
Nova Leased Line

Διασύνδεση Layer 2 μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων μεταξύ σημείων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Nova Leased Line

Παρέχεται για εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν L2 διασύνδεση Ethernet μεταξύ  δύο σημείων παρουσίας τους, με εγγυημένη χωρητικότητα και ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω συμμετρικών μισθωμένων κυκλωμάτων.

 

L2 διασύνδεση point to point

Επικοινωνία με τα υπόλοιπα σημεία της επιχείρησης σαν να είναι το δίπλα γραφείο

Nova leased lines

Nova Leased Line
Επικοινωνία με τα υπόλοιπα σημεία της επιχείρησης σαν να είναι το δίπλα γραφείο
  • Αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα επικοινωνίας με εγγυημένη και συμμετρική χωρητικότητα ανάλογα την ανάγκη.
  • Διατήρηση του αποκλειστικού ελέγχου του δικτύου και των υπηρεσιών από τον πελάτη με εξοπλισμό δικής του κατοχής και διαχείρισης.
  • Επιλογή οποιουδήποτε πρωτοκόλλου δρομολόγησης ανεξάρτητα από το δίκτυο της Nova και διάφανη μεταφορά δεδομένων.
  • 24x7 Εποπτεία & Εξειδικευμένη Τεχνική Υποστήριξη VIP εταιρικών πελατών (Platinum Support).