Ασφάλεια και ευελιξία μέσω του δικτύου MPLS VPN της Nova

Nova MPLS VPN
Nova MPLS VPN

Ασφάλεια και ευελιξία μέσω του δικτύου MPLS VPN της Nova

Corporate MPLS VPN

Ιδανική λύση για εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν την ασφαλή διασύνδεση πολλαπλών σημείων παρουσίας τους σε ένα ενιαίο κλειστό δίκτυο, με δυνατότητες διασφάλισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του, ανάλογα με το είδος και την κρισιμότητα των εφαρμογών (data, video και τηλεφωνία).

 

Nova MPLS VPN

Συμμετρική και εγγυημένη πρόσβαση σε κλειστό MPLS VPN για επιχειρήσεις

Corporate VPN Solution

Corporate MPLS VPN

Απόλυτη ασφάλεια με MPLS VPN και managed CPE
  • Ασφάλεια επικοινωνίας μεταξύ των διασυνδεδεμένων σημείων χωρίς πρόσβαση προς και από το internet 
  • Υποστήριξη τεσσάρων διαφορετικών Class Of Services (CoS): Best Effort, Bronze, Silver και Gold, επιτρέποντας το διαχωρισμό της κίνησης και της συμπεριφοράς του δικτύου end to end ανάλογα το είδος της κίνησης. 
  • Εγγυημένες ταχύτητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά με παροχή SLA και εξασφάλιση μεταφοράς δεδομένων, φωνής, video και multimedia.
  • On-line παρακολούθηση στατιστικών κίνησης και ποιοτικών χαρακτηριστικών. 
  • Δυνατότητα πρόσθετης παροχής Professional Services (Managed CPE) για την παραμετροποίηση και διαχείριση advanced δυνατοτήτων WAN IP Networking.