Περιορισμός ρίσκου και αύξηση της παραγωγικότητας μέσω του Cloud Storage.

Nova Cloud BackUp / Sync & Share
Nova Cloud BackUp / Sync & Share

Περιορισμός ρίσκου και αύξηση της παραγωγικότητας μέσω του Cloud Storage.

Nova Cloud Backup
Nova Sync & Share

Προστατεύστε τα πολύτιμα εταιρικά δεδομένα της επιχείρησης από αστοχία υλικού, φυσική καταστροφή, κανονιστική υποχρέωση, κακόβουλη παρέμβαση ή δολιοφθορά. Συνδυάστε τη μικρότερη δυνατή επένδυση με τη μέγιστη διαθεσιμότητα σε περίπτωση βλάβης.

 

 

 

Nova Cloud Storage Services

Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας σε Ελληνικά Dataceter υπερυψηλής διαθεσιμότητας

Nova Cloud BackUp

Nova Cloud Backup
Προστατεύστε τα εταιρικά δεδομένα σας από ακούσιες ή εσκεμμένες ενέργειες
  • Συνδυασμός cloud και τoπικού backup σε Network Attached Storage (NAS) που συγχρονίζει αυτόματα. Backup πολλαπλών σημείων που συγχρονίζουν αυτόματα με το cloud αλλά και μεταξύ τους.
  • Προστασία laptops, desktops & servers, τόσο σε επίπεδο αρχείων και εφαρμογών (MS Exchange, SQL Servers, Share Point και Active Directory) όσο και σε επίπεδο δίσκων (bare metal) απλά και εύκολα. 
  • Μειωμένο κόστος διαχείρισης.
  • End-to-end υπηρεσίες υποστήριξης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Nova Sync & Share

Nova Sync & Share
Αυξήστε τη παραγωγικότητα της επιχείρησης, δίνοντας πρόσβαση σε αρχεία μεταξύ ομάδων χρηστών από οπουδήποτε.
  • Πρόσβαση σε αρχεία από laptop, desktops, tablets & mobile devices
  • Παρέχεται η  δυνατότητα ορισμού του διαμοιρασμού και του συγχρονισμού αρχείων βασιζόμενη σε συγκεκριμένες λειτουργίες αποθήκευσης δεδομένων. 
  • Συνεργασία αρχείων (one to many, few to many) 
  • Χρήση των υφιστάμενων Active ή LDAP Directories για τη ταυτοποίηση και τη πιστοποίηση των χρηστών χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή άλλη ενέργεια