Τηλεφωνία
  • 3 κανάλια φωνής με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 8
  • 3 τηλεφωνικοί αριθμοί με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 10 
  • Απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις
  • Κινητά με πολύ χαμηλή χρέωση